CAAS board

From CAAS Wiki
Revision as of 19:17, 3 October 2016 by Jinma (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Current/2nd board, 2016-2018

 • Christina Wu (Chair)
 • Lan Zhang (Treasure)
 • Jin Ma (Clerk)
 • Yong Huang
 • Xiaomeng Tang
 • Zhong Zhang
 • Peijun Zhang

1st board, 2014-2016

 • Leilei Chen (Chair)
 • Xueya Liu (Treasure)
 • Haiyan Huang
 • Shaoli Fu
 • Jin Ma
 • Jian Huang
 • Wei Zhong